بسمه تعالی

فرم ثبت نام داوطلبینی که آمادگی همکاری با دانشگاه علوم پزشکی فسا در موضوع : آموزش ، اطلاع رسانی و همکاری در مبارزه با ویروس کرونا دارند


 
  : نام خانوادگی   : نام
  : تحصیلات   : کد ملی
  : سن : جنسیت
    : شماره موبایل : نوع تخصص
  : حیطه فعالیت